Blog Analiz

Covid-19

Covid-19 Pandemi Süreci ve Sonrasında Kan Alma Hizmetleri

1 Temmuz 2021

Aşılanan kişi sayısı arttıkça, hastanelere dönen rutin bakım hasta sayısınında da hızlı bir artış yaşanmaktadır. Bunun sonucu olarak laboratuvar testleri ve kan numunelerine olan ihtiyaç ta artmaktadır.

Bununla birlikte, büyük ölçekte güvenli flebotomi faaliyetleri ek önlemler olmadan yapılamaz. Enfeksiyöz hastaların büyük bir kısmı asemptomatik olduğundan semptomatik COVID-19 hastalarının ve semptomatik olmayan hastaların triyajı yeterli değildir.

Asıl zorluk, kan örneklemesi sırasında güvenliğin enfeksiyon önleme yönergelerine uygun olarak garanti edilmesi için hastaları zaman ve mekanda yaymak, teması en aza indirmek ve hizmet süresini kısaltmaktır.

Phlerobo sisteminin Covid-19 a karşı sağladığı önlemler

Kalabalıkların oluşmasını önler. Hastalarla akıllı telefon üzerinden etkileşim kurar ve gerçek zamanlı verilere dayanarak ayakta flebotomi hizmetlerinin yoğunluk ve müsaitlik zamanları hakkında hastaları bilgilendirir. Onları zaman ve mekanda yayar.

Hasta kaydı temassız gerçekleştirilir. Kayıt masası gerekmez. Akıllı telefon veya kiosk üzerinden "temassız" kayıt yapılmasını sağlar. Kayıt ve tüp hazırlama için hasta - personel teması gerekmez.

Tek noktada temas ile kan alınmasını sağlar. Böylece hasta - personel teması en aza iner.

Hastaların sosyal mesafe uygulamasına olanak tanır. Hasta akışını yönetmek için akıllı telefonları kullanarak, hastaların daha geniş bir alanı kullanabilmelerine ve sosyal mesafeden maksimum şekilde yararlanmalarına olanak sağlar.

Pherobonun bazı özellikleri de Covid-19 yayılımına karşı doğal engel oluşturmaktadır. Örneğin hastaların tüp taşımaması, tüpler yolu ile enfeksiyonun laboratuvara ulaşmasını engeller. Hastaların hizmet sürelerinin diğer sistemlere göre 3-4 misli kısalıyor olması, salonda bekleyen hasta sayısının doğal olarak en aza inmesini sağlamaktadır.

Büyük ölçekte güvenli flebotomi faaliyetleri ek önlemler olmadan yapılamaz. Enfeksiyöz hastaların büyük bir kısmı asemptomatik olduğundan semptomatik COVID-19 hastalarının ve semptomatik olmayan hastaların triyajı yeterli değildir.

de Jonge ve diğerleri1

Alınması gerekli diğer önlemler

Aşağıda detayları verilen yayına göre kalabalık kontrolü ve sosyal mesafe uygulanması yanında Covid-19 a karşı alınacak diğer önlemler arasında hasta ve hekim iletişimi ile bilgilendirme yapılması, hijyen kurallarının uygulanması gibi önlemlerde bulunmalıdır.

Covid-19 salgını kontrol altına alındıktan sonraki dönemde de kan alma hizmetlerinin sunumunda bir sonraki potansiyel salgının akılda tutulması gerekecektir.

1de Jonge, Niels, Herpers, Robert, Roelofs, Myriam and van Dongen, Edmée. "Blood sampling after COVID-19 − How to organize large scale phlebotomy services in the post SARS CoV-2 era" Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), vol. 58, no. 9, 2020, pp. e155-e157. https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0671).

Yakın Tarihli Yazılar

Labenko Mayıs 5, 2021

SBÜ Tepecik EAH de gerçekleştirilen Phlerobo tabanlı uygulama Bakanlığın iyi uygulamalar listesinde yer aldı.

Labenko Mayıs 21, 2021

Önceden barkodlu tüpler kullanılırken, daha çok yüksek numune sayısının olduğu kan alma birimlerinde ...

Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın